Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Juhlavuoden kampanjan kautta niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat antaa oman lahjansa satavuotiaalle Suomelle. Osallistumalla voi turvata itselle tai edeltäville sukupolville tärkeän maiseman tai alueen säilymisen.

Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Suojeltava alue voi olla esimerkiksi erityisen luonnonkaunis, sillä voi elää tai olla harvinainen eliölaji, alueella on erikoinen luonnonmuodostuma tai sen suojelu voidaan katsoa muusta syystä luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. Minimipinta-alaa lahjoituksille ei ole!

Valtio tuplaa yksityisten lahjoitukset

Juhlavuoden kampanjan tavoitteena on saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia, maanomistajan omistukseen jääviä, pysyvästi suojeltuja luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan. Tämä kaksinkertaistaa kampanjassa suojellun pinta-alan.

Kampanjan toteuttajat

Ympäristöministeriö vastaa Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan käytännön toteutuksesta, ja maa- ja metsätalousministeriö valtion maiden osuudesta kampanjassa. ELY-keskukset antavat neuvontaa maanomistajille ja tekevät suojelualueiden perustamiseen liittyvät päätökset.

Luontolahjani satavuotiaalle on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa, ja sen toteuttamisesta on sovittu maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyöreän pöydän foorumissa valtion toimijoiden, yksityisten tahojen sekä järjestöjen kesken. Keskustelufoorumiin kuuluvat: YM, MMM, Suomen ympäristökeskus, BirdLife Suomi, Suomen metsäkeskus, SLC, Bioenergia ry, MTK, Suomen Sahat ry/Koskitukki Oy, PEFC Suomi, Luonto-Liitto, Stora Enso, Itä-Suomen yliopisto, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, FSC Suomi, UPM, Energiateollisuus ry, TEM, Metsäliitto, Natur och Miljö, Helsingin yliopisto, Metsähallitus, Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys, Suomen Metsäyhdistys, Kuntaliitto, WWF Suomi, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Tornator.

Lue Osallistu-sivulta, miten voit antaa oman luontolahjasi satavuotiaalle.

 

Yhteystietoja

Ympäristöministeriö: ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, p. 02952 50240, etunimi.sukunimi@ym.fi

Maa- ja metsätalousministeriö: erityisasiantuntija Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62287, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Jos haluat kysyä lisää osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, ota yhteyttä alueesi ELY-keskukseen. Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uusimaa: Jani Seppälä, 0295 021 461 
Varsinais-Suomi: Iiro Ikonen, 0295 022 869
Häme: Esa Pynnönen, 0295 025 219
Pirkanmaa: Auli Suvanto, 0295 036 388
Kaakkois-Suomi: Pekka Jokinen, 0295 029 240
Etelä-Savo: Pasi Ryhänen, 029 502 4229
Pohjois-Savo: Marko Haavisto, 0295 026 781
Pohjois-Karjala: Sirkka Hakalisto, 0295 026 175
Keski-Suomi: Johanna Viljanen, 0295 024 829
Etelä-Pohjanmaa: Vesa-Pekka Simula, 0295 027 935
Pohjois-Pohjanmaa: Teppo Syrjälä, 0295 038 422
Kainuu: Marja Manninen, 0295 023 813
Lappi: Jouni Rauhala, 029 503 7502