Lahden kaupunki, Sammalsillan suo

Suo suojellaan virkistysalueeksi Lahdessa

”Lahdessa, entisen Nastolan kunnan alueella sijaitseva Sammalsillansuo on laaja valtaojien halkoma kosteikkoalue. Nyt suojeltavalle noin 40 hehtaarin alueelle on jo rakennettu pitkospuureitti ja lintutorni, jonka juurelle pääsee vaikka rollaattorilla. Myös alueella kulkeva luontopolku on tehty helppokulkuiseksi. Esteettömyyteen on erityisesti panostettu, sillä lähellä on vanhusten palvelutalo, jonka asukkaille tämä on tärkeä virkistyskohde. Paikalliset asukkaat ovat olleet talkoohengessä mukana alueen suojeluhankkeessa ja kunnostuksessa.

Sammalsillansuon monipuoliseen luontoon kuuluu useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä, esimerkiksi lehtokorpi sekä koivu-, pensaikko- ja avoluhdat. Uudesta lintutornista bongattiin viime vuoden Tornien taisto –tapahtumassa 69 lintulajia. Uhanalaisista ja harvinaisista linnuista alueella on tavattu mm. pikkutikka, valkoselkätikka, laulujoutsen, kaulushaikara ja pikkulepinkäinen. Monipuolisen linnuston lisäksi suolla asustelee muitakin rauhoitettuja eläimiä, kuten saukko ja viitasammakko.

Alueen suojelun ja kunnostustoimien avulla kohennetaan myös viereisen Sylvöjärven ekologista tilaa. Rakentamalla suolle kosteikkoja pystytään vähentämään alueen yläpuolisilta pelloilta tulevaa kuormitusta. Toimilla pyritään turvaamaan myös kosteikkolajiston säilyminen.

Lahdessa on vahva perinne suojelualueiden perustamisessa. Sammalsillansuon suojelu kaupunkilaisten yhteiseksi virkistysalueeksi sopii erinomaisesti tähän jatkumoon ja Luontolahjani satavuotiaalle –teemaan. Lahden kaupunki haluaa haastaa myös muut kunnat ja kaupungit mukaan kampanjaan!”, luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä Lahden ympäristöpalveluista heittää haasteen.