Marja ja Jorma, Valkeakoski

Erämaan taikaa

”Suojeltavaan alueeseen on muodostunut vuosien varrella vahva side – viimeiset 15 vuotta olemme viettäneet siellä hääpäivää retkeillen ja yöpyen laavulla. Alueen puhdas luonto tarjoaa parhaita suomalaisia luonnonantimia: mättäillä kasvaa mustikoita, puolukoita, variksenmarjoja ja karpaloita, järvet ovat kalaisia.

Noin 60 hehtaarin suojeltava alue sijaitsee Pohjois-Kuusamossa, tiettömien taipaleiden takana. Maasto on erittäin monipuolinen: alueella on avosuota, metsäsaarekkeita, pieniä puroja ja lampia sekä hyvin vanhoja kelopuita. Erämaassa kun ollaan, kaikenlaisia eläimiä on mahdollisuus nähdä: hirviä, karhuja, pienpetoja, metsäkanalintuja, tikkoja, kuukkeleita, kurkia ja niin edelleen. Onpa tuolla susikin nähty, ja lähistöllä pesii myös maakotka.

Suomen satavuotisjuhla antoi kimmokkeen suojelualueen perustamiselle; nyt on hyvä vuosi kunnioittaa suomalaista luontoa. Metsät ovat koko itsenäisyyden ajan olleet Suomelle ja suomalaisille monin tavoin tärkeitä. Vaikka olemme syntyperäisiä helsinkiläisiä, meillä on aina ollut läheinen suhde luontoon – ensin partioharrastuksen, myöhemmin työn ja hankitun metsänomistuksen kautta. Suojelemalla tämän alueen haluamme säilyttää sen tuleville sukupolville yhtä monimuotoisena ja koskemattomana kuin se on ollut viimeiset 50 vuotta.”